hero-image-1hero-image-2

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

МОРСКА МЕДИЦИНА

ТРАНСМЕД

Отплавайте с увереност.

Добре дошли!

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД е лечебно заведение с предмет на дейностдиагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на лекарства, здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, медицинска експертиза, освидетелстване за медицинска годност на морски лица за работа на море под български и чужд флаг.

"Морска Медицина Трансмед" е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон за лечебните заведения. Вписано в Регистъра на търговските дружества и регистрирано с Удостоверение №2368 от 29.09.2014 от Министерство на здравеопазването на Република България , Регионална здравна инспекция гр.Варна и вписано в регистъра на Морска Администрация гр. Варна.

Ние разполагаме със съвременна диагностична апаратура и висококвалифицирани лекари, с дългодишен стаж и опитност в системата на морския, въздушен и железопътен транспорт

certificate 1rectangle-decoration

Услуги

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД издава медицински свидетелства и сертификати на моряци за работа на кораби под български и чужд флаг, съгласно разпоредбите на Правило I/9 на Международната конвенця за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978 г.,както е изменена и Правило 1.2 на Морската трудова конвенция,2006г. Извършва медицинска експертиза за проф. годност на морски лица съгласно изискванията на корабните застрахователи и корабособственици.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД издава медицински сертификати за Морски администрации: Малта, Либерия, Панама, Германия,Маршал, Кипър, Вануату, Сингапур ,и др.

МЦ Морска медицина Трансмед е признат и оторизиран да издава мед.сертификати от морските администрации на България, Белгия, Франция, Гърция, Кипър, Германия, Панама, Япония, Либерия, Маршал и др.

Издава медицински сертификати на морски лица за правоспособност:

Пред Изпълнителна агенция морска администрация

Сертификати за крайбрежно плаване

Сертификати за лодководачи за 40, 200,500,3000 брута тона

За речни книжки

За океански пасажерски кораби

За офшорни морски компании

флагови медицински сертификати: Малта,Либерия,Маршал,Панама Сингапур и др.

Всички издадени мед.сертификати са съгласно международната конвенция МЛС и са със срок на валидност до 2 год.до 55 год..и 1 год.над 55 г.

ship

МЦ Морска медицина Трансмед

и лекарят издаващ заключения за професионална годност на морските лица

д-р Сияна Овчарова /дипломиран лекар - вътрешни болести/

са оторизирани и вписани в регистъра на

Изпълнителна агенция Морска Администрация под No 5 в списъка.

https://www.marad.bg/en/node/1200
certificate-2-rectangle certificate-2
certificate-3-rectangle certificate-3
certificate-3

МЦ Морска медицина Трансмед успешно премина одит

за сертификация,съгласно стандарт ISO 9001:2015

Контакти

location-pin
Адрес:

Варна, Многопрофилна болница за активно лечение, площад "Славейков" 1

входа за МЦ е страничният вход на МБАЛ , срещу сградата на ЖП гара Варна.

clock
Работно време:

понеделник до петък: 08:30 - 15:00

phone
Телефони за връзка:

+359 52 805 175

+359 884 452 821

+359 885 902 417

phone
E-mail:

maritimemedicine@abv.bg

entrance
to top arrow